Marinus Knoope: Creatiespiraal             Overzicht van alle besproken boeken.

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek beschreven. Marinus Knoope (1947), fysicus, hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen. In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert. Creatiespiraal

isbn 90-8046771-5 KIC Nijmegen            

Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel 1 - De theorie
1.  Het begon allemaal met mijn moeder
2.  Wensen zijn voorgevoelens
3.  De creatiespiraal in beeld
4.  De negatieve creatiespiraal en de eindeloze creatiecirkel

Deel 2 - De praktijk
5.  Zes huizen
6.  Emotiewerk
7.  Stiltewerk
8.  Positief denkwerk
9.  Netwerk
10. Strategiewerk
11. Echt werk
12. Genieten van succes

Een interview met Marinus Knoope

Literatuur-overzicht R.I.M.

Geen knoppenbalk links? Home R.I.M.      ©Copyright 2005       Disclaimer