John P. Kotter: Leiderschap bij verandering             Overzicht van alle besproken boeken.

De ontwikkeling van de techniek, veranderingen in de markt en de maatschappij en de steeds sterker wordende concurrentie dwingen organisaties om te veranderen. Organisaties moeten deze veranderingen niet allen kunnen weerstaan, maar er juist op inspelen, om in het nieuwe ondernemingsklimaat te kunnen floreren. Daarvoor is management onvoldoende. Leiderschap daarentegen is hierbij noodzakelijk. Veel recente methodes om organisaties te veranderen zoals total quality management en re-engineering schieten tekort omdat zij niet in staat zijn gedrag te veranderen.
In 'Leiderschap bij verandering' biedt John Kotter een visie en een praktisch verslag, gebaseerd op zijn eigen onderzoek bij ruim 100 bedrijven. Het lezen van dit boek is dan ook als het doorbrengen van een werkdag met hem. Succesvolle verandering komt volgens Kotter in acht fasen: een gevoel van urgentie tot stand brengen; de leidende coalitie creŽren, een visie en een strategie ontwikkelen, de veranderingsvisie communiceren, actie op basis door middel van empowerment; korte termijn successen genereren; verbetering consolideren en meer verandering tot stand brengen; en ten slotte nieuwe benaderingen in de organisatiecultuur verankeren.
John P. Kotter: Leiderschap bij verandering

isbn 90 5261 231 5 Academic Service            

Inhoudsopgave

Deel 1 Het veranderingssysteem en de oplossing
1 Organisaties transformeren: waarom ondernemingen falen
2 De drijvende kracht achter geslaagde verandering

Deel 2 Het achtfasenproces
3 Urgentiebesef vestigen
4 De leidende coalitie vormen
5 Een visie en strategie ontwikkelen
6 De veranderingsvisie communiceren
7 Een breed draagvlak voor de verandering creŽren
8 Korte-termijnsuccessen genereren
9 Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen
10 Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

Deel 3 Implicatie voor de eenentwintigste eeuw
11 De organisatie van de toekomst
12 Leiderschap en levenslang leren


De acht fasen van Kotter:

 1. CreŽer een dwingende noodzaak
  Zonder een duidelijke noodzaakbeleving komen mensen niet in beweging. De noodzaak dient voelbaar te zijn.
 2. Formeer een krachtig en leidend team
  Een sterk en krachtig Ďleidend teamí is onontbeerlijk Met autoriteit, leiderschapskwaliteiten, deskundigheid en geloofwaardigheid.
  Leiderschap bestaat, zo blijkt uit analyses, voor 25 procent uit management en voor de rest uit echt leiderschap. Het management behartigt de dagelijkse zaken, zorgt voor consolidatie, planning/budgettering, organiseren/bemensen, controle en ziet zo toe op orde en voorspelbaarheid. Leiderschap is meer gericht op de toekomst. Geeft nieuwe richtingen aan, zorgt voor de verbindingen, motiveert, inspireert en brengt de veranderingen op gang.
 3. Ontwikkel een heldere visie
  De visie en de doelen moeten helder zijn, opdat de richting bekend is. Beide dienen herkenbaar zijn voor medewerkers.
 4. Communiceer die visie
  Communicatie is een onmisbaar element in het veranderingstraject. Duidelijke, heldere, open en eerlijke communicatie bevordert het veranderingsklimaat.
 5. Rust anderen toe om naar de visie te handelen
  Betrek medewerkers bij het invullen van de gewenste veranderingen. Beloon initiatieven die passen binnen de gewenste veranderingen, pak obstructie aan.
 6. Plan en zorg voor kortetermijn winsten
  CreŽer meer draagvlak door aan te tonen dat met de veranderingen zichtbare of meetbare verbeteringen worden geboekt.
 7. Consolideer de winst en vergroot deze
  Het is belangrijk tempo in de veranderingen te houden. Timing en introductie van steeds nieuwe stappen houden het veranderingsproces in gang.
  In de dagelijks praktijk komt bij veel veranderingen de waarom-vraag niet of nauwelijks aan de orde. Het kan verhelderd zijn de vraag te stellen wat er gebeurt als de veranderingen niet worden doorgevoerd. Alle belanghebbende groepen dienen de urgentie te voelen.
 8. Institutionaliseer de nieuwe aanpak
  Zorg dat veranderingen niet tijdelijk van aard zijn. Zij dienen ingebed te worden in de dagelijkse handelingen en worden overgedragen aan nieuwkomers.

Overzicht van alle besproken boeken.

Disclaimer            Home R.I.M.