In onderstaand overzicht vind u projectmanagement boeken en via de link komt u bij www.managementboek.nl
met meer informatie en de mogelijkheid om de boeken te bestellen.

Homepage voor meer informatie

Meer info... Informatiemanagement
Roel Grit - 2000 - 207 blz. - Onze prijs: € 20,15
‘Informatiemanagement’ is geschreven voor mensen die nu of in de toekomst met automatiseerders moeten kunnen samenwerken. Het boek geeft een overzicht van het vakgebied informatiekunde en automatisering. Na bestudering - desgewenst in zelfstudie - kan de lezer veel van het gebruikte jargon van de automatiseerder begrijpen.

Meer info... Managementwijzer Professional & Management Development
Liesbeth Halbertsma, Gert-Jan van Wijk - 1999 - 105 blz. - Onze prijs: € 11,10
Om recht te doen aan de complexiteit van professional en management development is in deze managementwijzer van de Baak gekozen om een overzicht te geven van boeken en artikelen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. Daarnaast biedt het boekje een aantal PMD-instrumenten die in de praktijk kunnen worden toegepast.

Meer info... Project based management
Guido Frohlichs, Adri Platje - 2000 - 110 blz. - Onze prijs: € 27,65
Multiprojectmanagement heeft tot doel het voortschrijdende resultaat van de bundel van projecten optimaal te laten bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Om dit doel te kunnen realiseren verrijken de auteurs in dit boek het gedachtegoed van projectmanagement met kennis, kunde en ervaring uit andere vakgebieden. Op deze manier ontstaat project based management.

Meer info... Projectmanagement via internet
Remco Meisner - 2000 - 289 blz. - Onze prijs: € 22,95
‘Projectmanagement via Internet’ beschrijft een bewezen succesvolle methode voor het realiseren van projecten. Deze methodiek kan met succes worden toegepast bij projecten van allerlei aard. Dit boek met de bijbehorende cd-rom kan dienst doen als praktische handleiding. Het is onmiddellijk inzetbaar, mede dankzij de voorbeeldcasus Amber, die als een rode draad door het boek loopt. De diverse voorbeeld-sites kunt u eenvoudig aanpassen aan uw eigen situatie, in of buiten de ICT-wereld.

Meer info... Webteams en het ontwerpen van websites
Jessica Burdham - 2000 - 263 blz. - Onze prijs: € 36,95
Geschreven door een pionier in de ontwikkeling van webmethoden en -processen, biedt 'Webteams en het ontwerpen van websites' structuur en gezond verstand in een vaak overweldigend en chaotisch proces. Puttend uit ervaringen uit de eerste hand van professionals die actief zijn in het veld en aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden, helpt de auteur u met de aanpak van problemen en uitdagingen die u zult tegenkomen.

Meer info... Het verkopen van projecten
Wim Goossens - 1999 - 65 blz. - Onze prijs: € 24,00
Het verkopen van (grotere) projecten is een gecompliceerd proces. De verkoper biedt immers geen product aan dat voor een massale behoefte is ontwikkeld en geproduceerd. Elk project is eenmalig en richt zich op de specifieke eisen van een bedrijf of instelling. In dit boek voert Wim Goossens ons langs de verschillende stadia die daarbij worden doorlopen en wellicht eindigen in een intensieve samenwerking of een partnerschap met de klant.

Meer info... Maak het waar!
TFC Trainingsmedia - 1997 - 164 blz. - Onze prijs: € 14,95
Dit boekje richt zich vooral op verbeteringsprojecten en stipt daarom de financiŽle en budgettaire aspecten van grootschalige projecten slechts kort aan. De nadruk ligt met opzet op de verbetering van prestaties door een gerichte inzet van de vaardigheden en capaciteiten van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het werk en de implementatie van het proces, dat wil zeggen, degenen die het het beste weten.

Meer info... Werken in kwaliteitsprojecten
Frank Kwakman, Anneke Broeckmans - 1997 - 112 blz. - Onze prijs: € 16,90
Wie in een organisatie met kwaliteit aan de slag gaat, zal vaak ervaren dat de praktijk weerbarstig is, en kwaliteit maar al te vaak een begrip blijkt te zijn waarover alleen mooie verhalen worden verteld. Dat dit ook anders kan, willen de schrijvers met dit boekje laten zien. Het is gebaseerd op hun ervaringen met Total Quality Management bij Solvay Duphar.

Meer info... Projecten in control
Jan Bloem, Robert Rosendaal - 1999 - 93 blz. - Onze prijs: € 27,65
Door de manier van werken is de informatievoorziening voor de besturing en beheersing van projecten complexer dan in ‘reguliere’ organisaties. In dit boek wordt op hoofdlijnen de problematiek belicht van de informatievoorziening binnen projectgestuurde organisaties. Controllers krijgen een aantal thema’s en checklisten aangereikt.

Meer info... Succesvol team & projectmanagement in dynamische callcenters
Hanny Philipse - 1997 - 240 blz. - Onze prijs: € 36,25
De telemarketingbranche is uit haar kinderschoenen gegroeid. Dit boek behandelt zowel de mogelijke, permanente, persoonlijke verhoging van de output van elke operator, agent, callcenter representative, customer service representative, telemarketeer, helpdeskmedewerker, enzovoort.

Meer info... Project Implementatie Profiel
Jeffrey K. Pinto, Dennis Slevin - 1998 - 32 blz. - Onze prijs: € 14,30
Hoe vordert uw project? Hoe kunt u uw tijd zo indelen dat het project wordt uitgevoerd? Wat zijn de specifieke aspecten van het managen van een project die bepalend zijn voor succes of falen? Heeft u het zo druk met het blussen van brandjes dat u weinig tijd heeft om na te denken over het hele plaatje? Het Project Implementatie Profiel (PIP) geeft antwoord op deze vragen.

Meer info... Skills!
Thomas de Boer, Elise Kamphuis - 2000 - 218 blz. - Onze prijs: € 19,90
In 'Skills!' komen aan de orde samenwerken, ontsluiten van informatiebronnen, rapporteren, presenteren en discussieren. Deze vaardigheden worden behandeld aan de hand van het projectmatig oplossen van levensechte cases, die zorgen voor een praktische aansluiting op projectgestuurd onderwijs. Het boek stelt de competentie en projectmatige aanpak centraal.

Meer info... Belangen bij complexe infrastructurele projecten
M.J.C.M. Hertogh - 1997 - 112 blz. - Onze prijs: € 25,45
Deze publicatie geeft projectleiders en andere betrokkenen een kader voor het vinden van een uitweg uit de doolhof van belangen bij de voorbereidings- en realisatiefase van dergelijke complexe projecten. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat niet alleen de beheersing van het project zelf aandacht vereist; het accent moet meer worden verlegd naar aandacht voor de dynamiek in de omgeving van het project.

Meer info... Multiprojectmanagement
Gert Wijnen - 1997 - 144 blz. - Onze prijs: € 16,50
Dit boek gaat over multiprojectmanagement (MPM) - het besturen, managen of het laten aanpakken van veel projecten tegelijk. MPM wordt als hulpmiddel aangereikt voor met name managers van opdrachtnemende organisaties. Door MPM te gebruiken, kunnen zij hun projectenportefeuille beter beheersen.

Meer info... Technieken voor kwaliteitsprojecten
Frank Kwakman - 1997 - 126 blz. - Onze prijs: € 16,90
Kwakman beschrijft 20 veelgebruikte probleemoplossende technieken wat ze inhouden, wanneer deze worden toegepast en hoe de uitvoering ervan in zijn werk gaat. Het boek wordt afgesloten door een checklist met belangrijke gespreksthema;s tussen projectleider en facilitator.

Meer info... The Project Management Workshop
James Taylor - 2001 - 454 blz. - Onze prijs: € 61,50
Door middel van heldere en stapsgewijze instructies voorziet James Taylor in een opleidingsplan voor mensen die werkzaam zijn in projecten. Hij richt zich daarbij op adviseurs, trainers of ervaren projectmanagers, die behoefte hebben aan duidelijk instructiemateriaal dat gebruikt kan worden bij de opleiding van leden van het projectteam.

Meer info... Dynamic E-Business Implementation Management
Bennet Lientz, Kathryn Rea - 2001 - 314 blz. - Onze prijs: € 61,40
Het implementeren van E-business vereist een dynamische benadering die kan inspelen op veranderingen in technologie, organisatiestrategie, consumentengedrag en de concurrentie. Veel traditionele benaderingen van projectmanagement wekren dan ook niet voor E-business projecten. Dit boek presenteert methoden van projectmanagement die hun waarde voor E-business hebben bewezen. Tevens worden de belangrijkste speerpunten van E-business behandeld, zoals supply chain management, business-to-business commerce en transacties op het Web.

Meer info... Project Management Success Stories
Edward Hoffman - 2000 - 254 blz. - Onze prijs: € 80,00
'Project Management Success Stories' begint waar de meeste boeken over projectmanagement eindigen, namelijk bij de praktijkervaringen. De stilzwijgende kennis van ervaren projectmanagers is in dit boek bijeengebracht door middel van 70 bijdragen die elk enkele bladzijden beslaan. Daarin schrijven projectmanagers wat zij als belangrijkste elementen van succesvol projectmanagement beschouwen.

Meer info... Making it Happen
Mackenzie Kyle - 1998 - 247 blz. - Onze prijs: € 28,35
Dit boek biedt een verfrissende kijk op projectmanagement. Het is geschreven als een roman en beschrijft de basisconcepten van projectmanagement op een toegankelijke wijze. Achter de persoonlijke lotgevallen van projectmanager Will Campbell schuilt een eenvoudige en doortastende methodiek van projectmanagement.

Meer info... Project Management Handbook
Jeffrey K. Pinto - 1998 - 468 blz. - Onze prijs: € 121,85
Het Amerikaanse 'Project Management Institute' is een vakorganisatie voor projectmanagers met ruim 35000 leden. Van de hand van dit instituut is het 'Project Management Handbook' verschenen. In dit handboek beschrijven experts de huidige stand van zaken op het gebied van projectmanagement en gaan zij gedetailleerd in op de belangrijkste elementen van projectmatig werken in de praktijk
Meer info... Managementwijzer Professional & Management Development
Liesbeth Halbertsma, Gert-Jan van Wijk - 1999 - 105 blz. - Onze prijs: € 11,10
Om recht te doen aan de complexiteit van professional en management development is in deze managementwijzer van de Baak gekozen om een overzicht te geven van boeken en artikelen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. Daarnaast biedt het boekje een aantal PMD-instrumenten die in de praktijk kunnen worden toegepast.

Meer info... Project based management
Guido Frohlichs, Adri Platje - 2000 - 110 blz. - Onze prijs: € 27,65
Multiprojectmanagement heeft tot doel het voortschrijdende resultaat van de bundel van projecten optimaal te laten bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Om dit doel te kunnen realiseren verrijken de auteurs in dit boek het gedachtegoed van projectmanagement met kennis, kunde en ervaring uit andere vakgebieden. Op deze manier ontstaat project based management.

Meer info... Projectmanagement via internet
Remco Meisner - 2000 - 289 blz. - Onze prijs: € 22,95
‘Projectmanagement via Internet’ beschrijft een bewezen succesvolle methode voor het realiseren van projecten. Deze methodiek kan met succes worden toegepast bij projecten van allerlei aard. Dit boek met de bijbehorende cd-rom kan dienst doen als praktische handleiding. Het is onmiddellijk inzetbaar, mede dankzij de voorbeeldcasus Amber, die als een rode draad door het boek loopt. De diverse voorbeeld-sites kunt u eenvoudig aanpassen aan uw eigen situatie, in of buiten de ICT-wereld.

Meer info... Webteams en het ontwerpen van websites
Jessica Burdham - 2000 - 263 blz. - Onze prijs: € 36,95
Geschreven door een pionier in de ontwikkeling van webmethoden en -processen, biedt 'Webteams en het ontwerpen van websites' structuur en gezond verstand in een vaak overweldigend en chaotisch proces. Puttend uit ervaringen uit de eerste hand van professionals die actief zijn in het veld en aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden, helpt de auteur u met de aanpak van problemen en uitdagingen die u zult tegenkomen.

Meer info... Het verkopen van projecten
Wim Goossens - 1999 - 65 blz. - Onze prijs: € 24,00
Het verkopen van (grotere) projecten is een gecompliceerd proces. De verkoper biedt immers geen product aan dat voor een massale behoefte is ontwikkeld en geproduceerd. Elk project is eenmalig en richt zich op de specifieke eisen van een bedrijf of instelling. In dit boek voert Wim Goossens ons langs de verschillende stadia die daarbij worden doorlopen en wellicht eindigen in een intensieve samenwerking of een partnerschap met de klant.

Meer info... Maak het waar!
TFC Trainingsmedia - 1997 - 164 blz. - Onze prijs: € 14,95
Dit boekje richt zich vooral op verbeteringsprojecten en stipt daarom de financiŽle en budgettaire aspecten van grootschalige projecten slechts kort aan. De nadruk ligt met opzet op de verbetering van prestaties door een gerichte inzet van de vaardigheden en capaciteiten van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het werk en de implementatie van het proces, dat wil zeggen, degenen die het het beste weten.

Meer info... Werken in kwaliteitsprojecten
Frank Kwakman, Anneke Broeckmans - 1997 - 112 blz. - Onze prijs: € 16,90
Wie in een organisatie met kwaliteit aan de slag gaat, zal vaak ervaren dat de praktijk weerbarstig is, en kwaliteit maar al te vaak een begrip blijkt te zijn waarover alleen mooie verhalen worden verteld. Dat dit ook anders kan, willen de schrijvers met dit boekje laten zien. Het is gebaseerd op hun ervaringen met Total Quality Management bij Solvay Duphar.

Meer info... Projecten in control
Jan Bloem, Robert Rosendaal - 1999 - 93 blz. - Onze prijs: € 27,65
Door de manier van werken is de informatievoorziening voor de besturing en beheersing van projecten complexer dan in ‘reguliere’ organisaties. In dit boek wordt op hoofdlijnen de problematiek belicht van de informatievoorziening binnen projectgestuurde organisaties. Controllers krijgen een aantal thema’s en checklisten aangereikt.

Meer info... Succesvol team & projectmanagement in dynamische callcenters
Hanny Philipse - 1997 - 240 blz. - Onze prijs: € 36,25
De telemarketingbranche is uit haar kinderschoenen gegroeid. Dit boek behandelt zowel de mogelijke, permanente, persoonlijke verhoging van de output van elke operator, agent, callcenter representative, customer service representative, telemarketeer, helpdeskmedewerker, enzovoort.

Meer info... Project Implementatie Profiel
Jeffrey K. Pinto, Dennis Slevin - 1998 - 32 blz. - Onze prijs: € 14,30
Hoe vordert uw project? Hoe kunt u uw tijd zo indelen dat het project wordt uitgevoerd? Wat zijn de specifieke aspecten van het managen van een project die bepalend zijn voor succes of falen? Heeft u het zo druk met het blussen van brandjes dat u weinig tijd heeft om na te denken over het hele plaatje? Het Project Implementatie Profiel (PIP) geeft antwoord op deze vragen.

Meer info... Skills!
Thomas de Boer, Elise Kamphuis - 2000 - 218 blz. - Onze prijs: € 19,90
In 'Skills!' komen aan de orde samenwerken, ontsluiten van informatiebronnen, rapporteren, presenteren en discussieren. Deze vaardigheden worden behandeld aan de hand van het projectmatig oplossen van levensechte cases, die zorgen voor een praktische aansluiting op projectgestuurd onderwijs. Het boek stelt de competentie en projectmatige aanpak centraal.

Meer info... Belangen bij complexe infrastructurele projecten
M.J.C.M. Hertogh - 1997 - 112 blz. - Onze prijs: € 27,55
Deze publicatie geeft projectleiders en andere betrokkenen een kader voor het vinden van een uitweg uit de doolhof van belangen bij de voorbereidings- en realisatiefase van dergelijke complexe projecten. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat niet alleen de beheersing van het project zelf aandacht vereist; het accent moet meer worden verlegd naar aandacht voor de dynamiek in de omgeving van het project.

Meer info... Multiprojectmanagement
Gert Wijnen - 1997 - 144 blz. - Onze prijs: € 16,50
Dit boek gaat over multiprojectmanagement (MPM) - het besturen, managen of het laten aanpakken van veel projecten tegelijk. MPM wordt als hulpmiddel aangereikt voor met name managers van opdrachtnemende organisaties. Door MPM te gebruiken, kunnen zij hun projectenportefeuille beter beheersen.

Meer info... Technieken voor kwaliteitsprojecten
Frank Kwakman - 1997 - 126 blz. - Onze prijs: € 16,90
Kwakman beschrijft 20 veelgebruikte probleemoplossende technieken wat ze inhouden, wanneer deze worden toegepast en hoe de uitvoering ervan in zijn werk gaat. Het boek wordt afgesloten door een checklist met belangrijke gespreksthema;s tussen projectleider en facilitator.

Meer info... The Project Management Workshop
James Taylor - 2001 - 454 blz. - Onze prijs: € 60,00
Door middel van heldere en stapsgewijze instructies voorziet James Taylor in een opleidingsplan voor mensen die werkzaam zijn in projecten. Hij richt zich daarbij op adviseurs, trainers of ervaren projectmanagers, die behoefte hebben aan duidelijk instructiemateriaal dat gebruikt kan worden bij de opleiding van leden van het projectteam.

Meer info... Dynamic E-Business Implementation Management
Bennet Lientz, Kathryn Rea - 2001 - 314 blz. - Onze prijs: € 59,90
Het implementeren van E-business vereist een dynamische benadering die kan inspelen op veranderingen in technologie, organisatiestrategie, consumentengedrag en de concurrentie. Veel traditionele benaderingen van projectmanagement wekren dan ook niet voor E-business projecten. Dit boek presenteert methoden van projectmanagement die hun waarde voor E-business hebben bewezen. Tevens worden de belangrijkste speerpunten van E-business behandeld, zoals supply chain management, business-to-business commerce en transacties op het Web.

Meer info... Project Management Success Stories
Edward Hoffman - 2000 - 254 blz. - Onze prijs: € 78,05
'Project Management Success Stories' begint waar de meeste boeken over projectmanagement eindigen, namelijk bij de praktijkervaringen. De stilzwijgende kennis van ervaren projectmanagers is in dit boek bijeengebracht door middel van 70 bijdragen die elk enkele bladzijden beslaan. Daarin schrijven projectmanagers wat zij als belangrijkste elementen van succesvol projectmanagement beschouwen.

Meer info... Making it Happen
Mackenzie Kyle - 1998 - 247 blz. - Onze prijs: € 27,70
Dit boek biedt een verfrissende kijk op projectmanagement. Het is geschreven als een roman en beschrijft de basisconcepten van projectmanagement op een toegankelijke wijze. Achter de persoonlijke lotgevallen van projectmanager Will Campbell schuilt een eenvoudige en doortastende methodiek van projectmanagement.

Meer info... Project Management Handbook
Jeffrey K. Pinto - 1998 - 468 blz. - Onze prijs: € 118,80
Het Amerikaanse 'Project Management Institute' is een vakorganisatie voor projectmanagers met ruim 35000 leden. Van de hand van dit instituut is het 'Project Management Handbook' verschenen. In dit handboek beschrijven experts de huidige stand van zaken op het gebied van projectmanagement en gaan zij gedetailleerd in op de belangrijkste elementen van projectmatig werken in de praktijk.

Meer info... The Project Workout
Robert Buttrick - 2000 - 464 blz. - Onze prijs: € 53,70

Meer info... Projectmanagement 2
Jan Verhaar - 2001 - 203 blz. - Onze prijs: € 19,75
Projectmanagement kenmerkt zich door het systematisch en integraal sturen van het ontwikkelingsproces van een creatief idee tot concreet product. Dit boek spitst zich toe op het managen van evenementenprojecten. Jan Verhaar richt zich op het ontwikkelen van een aantal, meer algemene, managementvaardigheden voor projectleiders, die toepasbaar zijn bij alle soorten projecten.

Meer info... Projectmanagement 1: een professionele aanpak van evenementen
Jan Verhaar - 2000 - 255 blz. - Onze prijs: € 23,10
Projectmanagement kenmerkt zich door het systematisch en integraal sturen van het ontwikkelingsproces van een creatief idee tot concreet product. Dit boek spitst zich toe op het managen van evenementprojecten. Evenementen zoals exposities, conferenties, kunstproducties, festivals, manifestaties, bedrijfs- en sportevenementen genieten veel belangstelling. Regelmatig loopt een initiatief voor een evenement uit op een mislukking omdat de financiering niet rondkomt, deadlines niet worden gehaald of budgetten worden overschreden. Het professioneel managen van een project kan veel problemen voorkomen.

Meer info... Project Management
Jack R. Meredith, Samuel Mantle jr. - 2000 - 616 blz. - Onze prijs: € 65,30

Meer info... Managing Project Risk
Yen Yee Chong, Evelyn May Brown - 2000 - 240 blz. - Onze prijs: € 61,50

Meer info... Total Project Control
Stephen Devaux - 1999 - 318 blz. - Onze prijs: € 108,20

Meer info... The Handbook of Project Management
Trevor Young - 1999 - 224 blz. - Onze prijs: € 42,00

Literatuur-overzicht R.I.M.

Geen knoppenbalk links? Home R.I.M.      ©Copyright 2005       Disclaimer