ITIL

ASL


Beheren van informatiesystemen

S.P.O.R.T.

Beheer
<== Gebruikers    IT-organisatie ==>

Functioneel
beheer

Applicatie
beheer

Technisch
beheer


In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt naar 3 vormen van beheer van informatiesystemen, Looijen zegt hierover:
  • Functioneel beheer: is verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van het informatiesysteem, dit staat in het kader van het gebruik van het informatiesysteem centraal.
  • Applicatie beheer: is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatie-programmatuur en de gegevensbanken. Onder applicatie-programmatuur wordt verstaan alle programmatuur anders dan basis-, databasemanagement-programmatuur en programmeer-hulpmiddelen.
  • Technisch beheer: is verantwoordelijk voor de instandhouding van de operationalisering van het informatiesysteem, bestaandeuit apparatuur, programmatuur en gegevensverzamelingen die vanuit het gebruik continue beschikbaar moeten zijn.
Onze diensten betreffen met name Technisch beheer (ITIL) en Applicatie beheer (ASL).
Via een keuze voor Applicatie of Technisch beheer in de figuur bovenaan krijgt u meer informatie
In samenwerking met de NGI-ZIT leden van de cluster Beheer is een artikel verschenen in het tijdschrift Informatie over de relatie tussen Project en Beheer.
Hierin wordt aangegegeven welke voordelen participatie van een beheerorganisatie biedt voor een project. Per Prince2-proces is aangegeven wat de beheerorganisatie bijdraagt aan het project in termen van de beheeraspecten Services, Processes, Organisation, Reports en Tools: SPORT.      Download hier.

Geen knoppenbalk links? Home R.I.M.      ęCopyright 2005       Disclaimer