Training (Pagina in opbouw)

R.I.M. verzorgt geen directe trainingen meer. Onze docenten worden ingezet via trainings- en opleidingsinstituten.

Wel treft u hier trainingen aan waarvoor wij directe samenwerkingsverbanden hebben gesloten met andere bedrijven.

Geen knoppenbalk links? Home R.I.M.      ęCopyright 2005       Disclaimer